Baške oštarije – Velebit

1. dan (Gospić)
17.00 -19.00 dolazak u restoran „Maki”,
zdravica dobrodošlice i smještaj
20.00 večera

2. dan (Baške Oštarije)
08.30-09.00 doručak
09.30 dolazak na Oštarije – šetnja Terezijanskom
cestom do mjesta Kubus i obilazak starog sela
Stupačinovo u trajanju od 4 sata
13.30 -15.30 ručak na Staroj pili u prirodi (Brušane)
16.30 povratak u Gospić
19.30 večera u restoranu „Maki”

3. dan
08.00-09.00 doručak

Cijena boravka za grupe (min. 20 osoba) i dolazak na Baške Oštarije + vodič = 130,00 Euro
(2 osobe gratis, djeca do 6 godina gratis)

Broj dana: 3